Y khoa thẩm mỹ là chuyên ngành lâm sàng nghiên cứu và áp dụng các phương pháp điều trị thẩm mỹ để nâng cao sự hài lòng của khách hàng về ngoại hình của mình. Điều trị thẩm mỹ nhằm mục đích tăng thêm vẻ đẹp, chỉnh sửa, che giấu các khuyết điểm, tăng thêm […]

Read More