gioithieu1

Trung Tâm Thẩm Mỹ Gia Đình là một trung tâm dịch vụ thẩm mỹ cho cả nữ và nam, ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả 2 lĩnh vực Thẩm Mỹ Ngoại Khoa và Thẩm Mỹ Nội Khoa.

Trung Tâm Thẩm Mỹ Gia Đình  là nơi làm đẹp an toàn trong một môi trường bệnh viện với các phương tiện đầy đủ nhất để phục vụ khách hàng và cấp cứu khi cần thiết do đó tạo mức an toàn rất cao cho khách hàng.

Trung Tâm Thẩm Mỹ Gia Đình ứng dụng những kỹ thuật đa dạng và hiện đại nhất.

Trung tâm thẩm mỹ Gia Đình có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Da Liễu đảm trách thẩm mỹ nội khoa và bác sĩ phẫu thuật thẫm mỹ giàu kinh nghiệm đảm trách thẩm mỹ ngoại khoa.

Khách Hàng Thân Thiết

Những khách hàng sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Gia Đình là những khách hàng thân thiết của trung tâm trong năm đó, không kèm theo bất cứ lệ phí đăng ký nào.

Trung tâm có trách nhiệm chăm sóc cho khách hàng thân thiết của mình như người nhà.

Trung tâm lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng bằng phần mềm điện tử.

Bạn sẽ có một hồ sơ điện tử trong lần chăm sóc đầu tiên tại trung tâm.

Khi bạn cần chỉ việc cung cấp vài thông tin đơn giản như tên tuổi, địa chỉ. Bác sĩ và các nhân viên của trung tâm sẽ tìm ra hồ sơ của bạn chỉ trong vòng 10 giây và sẵn sàng tư vấn.

gioithieu2