Ánh My

Cảm ơn bác sỹ và các anh chị điều dưỡng đã tiểu phẫu nốt ruồi cho em, nốt ruồi luôn làm em tự ti đã được loại bỏ.