Như Hoa

Sau một vài tin tức về chất lượng thuốc ở một số Thẩm mỹ viện không đảm bảo, mình chỉ tin tưởng thuốc tiêm ở đây. Dù sao cũng thuộc Bệnh viện nên ít nhất yên tâm phần nào về sự an toàn của thuốc tiêm.